سوابق تدريس

دانشگاه

مقطع تدريس

عنوان درس

دوره فعاليت

رديف

پايان

شروع

دانشگاه آزاد اسلامي اراك

کارشناسی ارشد

فيزيولوژی حشرات

1389

1386

1

دانشگاه آزاد اسلامي اراك

دکتری تخصصي

فيزيولوژی پيشرفته حشرات

1390

1387

2

دانشگاه تهران (پرديس ابوريحان)

کارشناسی ارشد

فيزيولوژی حشرات

1391

1390

3

دانشگاه علم و فرهنگ (شعبه كاشمر)

کارشناسی ارشد

فيزيولوژی حشرات

1391

1390

4

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand