فهرست پايان نامه هاي دانشجويي هدايت شده

    مقطع دكتري

 

دريافت فايل

تاريخ دفاع

سمت

در پايان نامه

نام دانشجو

نام دانشگاه

مقطع تحصيلي

عنوان پايان نامه

رديف

چكيده پايان نامه

درحال انجام

راهنما

ميثم صمدي‌پور

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

مطالعه كارايي تله نوري در كنترل سفيدبالك گلخانه اي، Trialeurodes vaporariorum

12

چكيده پايان نامه

1399/11/29

مشاور

اميرحسين داناي‌طوس

دانشگاه لرستان

دكتري

مطالعه سنتز و کارایی نانوکپسول فرمون جنسي کرم گلوگاه انار در شرایط آزمايشگاهي و صحرايي

11

چكيده پايان نامه

1397/10/29

راهنما

تورج اركاني

دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

دكتري

مطالعه سوسك هاي پوستخوار درختان كاج پارك هاي جنگلي تهران و بررسي اكولوژي شيميايي گونه غالب

10

چكيده پايان نامه

1396/11/18

مشاور

سعيده نوربخش

دانشگاه مراغه

دكتري

شناسايي فرومون  كرم گلوگاه انار در مناطق مختلف كشور و سنتز تركيبات شناسايي شده فرمون

9

چكيده پايان نامه

1396/06/25

راهنما

مهدي نعيمي

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

مطالعه كارايي تركيبات جلب كننده و دوركننده در مديريت كنترل مگس هاي جاليز

8

چكيده پايان نامه

1396/06/25

راهنما

فاطمه كافي فراشاه

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

بررسي تاثير تركيبات مهار كننده هورمون جواني روي سن گندم در شرايط آزمايشگاهي

7

چكيده پايان نامه

1394/02/09

مشاور

امین نیک پی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

بررسی اثر سیلیکون روی ساقه خواران نیشکر، Sesamia spp.، و کنه زرد Oligonychus sachhari، و تاثیر آن ها روی عوامل کنترل بیولوژیک

6

چكيده پايان نامه

1392/06/20

مشاور

افسانه خضري

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

مقايسه كارايي برخي روش‌هاي مبارزه با مگس ميوه مديترانه‌اي در شيراز

5

چكيده پايان نامه

1392/06/20

راهنما

فرشید زارع شخصی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

كارايي خاك دياتومه ايران، كائولين و دو جدايه از قارچ Metarhyzium anisopliae بر روي دو گونه حشره آفت انباري در شرايط آْزمايشگاه

4

چكيده پايان نامه

1391/06/29

مشاور

مرضیه علیزاده

دانشگاه تهران

دكتري

بررسی اثر پریکاسن I و II و پایری پروکسی فن بر سیستم ایمنی بیدکلم نسبت به اندوپارازیتوئید لاروی cotesia plutellae

3

چكيده پايان نامه

1390/06/16

مشاور

سيد سعيدمدرس نجف آبادي

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

مطالعه ديناميسم جمعيت آستانه زيان اقتصادي، بيولوژي، مكانيسم مقاومت و اثر سطوح مختلف كود ازته در تراكم جمعيت و پارامترهاي زيستي كنه تارتن دولكه اي روي شش رقم مختلف لوبيا

2

چكيده پايان نامه

1389/06/16

مشاور

زهرا رفيعی کرهرودی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

دكتري

برسی تاثير اسانس و عصاره چندين گياه دارويی روی برخی ويژگی های زيستی شب پره هندی

1

 

    مقطع كارشناسي ارشد

 

دريافت فايل

تاريخ دفاع

سمت

در پايان نامه

نام دانشجو

نام دانشگاه

مقطع تحصيلي

عنوان پايان نامه

رديف

چكيده پايان نامه

1398/09/20

راهنما

ندا انصاري دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر کارشناسی ارشد

بررسی کارایی سرکه‌ی چوب در کنترل مگس جالیز و مگس خربزه

34

چكيده پايان نامه

1397/04/04

راهنما

عياسعلي نيشابوري

دانشگاه صنعتي شاهرود

کارشناسی ارشد

بررسی کارآیی حشره کشهای ایمیونیت، کائولين فرآوری شده، تیودیکارب و سایپرمترین در کنترل کرم خوشه خوار انگور

33

چكيده پايان نامه

1396/06/15

راهنما

محسن محولاتی شمس ابادی

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

مطالعه تاثير ترکیبات سليسي و مسي در ممانعت از تخمريزي پسیل پسته

32

چكيده پايان نامه

1395/12/10

راهنما

رضا عابديني

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسی کارایی تركيبات معدني جهت كنترل کرم خوشه خوار در منطقه ی خليل آباد

31

چكيده پايان نامه

1395/12/10

راهنما

مرضيه محمودي

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسی ترکیبات گیاهی روی کنه انجیر در شهرستان بردسکن

30

چكيده پايان نامه

1395/06/31

راهنما

بهزاد تديني فر

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسی تأثیر کائولین فراوری شده روی دشمنان طبیعی  پسیل معمولی پسته در منطقه بردسکن

29

چكيده پايان نامه

1394/06/28

راهنما

سميه بختياري

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسي تاثير كاربرد همرمان تركيبات معدني و گياهي در كنترل پسيل پسته

28

چكيده پايان نامه

1393/11/29

راهنما

حمزه ايزدمهر

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

ًمطالعه كارايي پودر كائولين فرآوري شده روي در كنترل سفيد بالك پنبه در منطقه كاشمر

27

چكيده پايان نامه

1393/11/29

راهنما

مريم سلطاني مقدم

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسي كارايي تله ي فرموني كرم خوشه خوار در باغ هاي انگور منطقه ي خليل آباد

26

چكيده پايان نامه

1393/11/16

مشاور

محمود كلنگري

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي اثر تركيبات با منشاء معدني و گياهي روي آفات مكنده سيب زميني در مزارع اراك

25

چكيده پايان نامه

1393/11/16

راهنما

محمدرضا اخلاقي

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

مقايسه روش‌هاي ممانعت از آلودگي مگس‌هاي ميوه در مزارع خربزه سمنان

24

چكيده پايان نامه

1392/11/30

راهنما

فهيمه ورشوي

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

شناسایی فرومون کرم گلوگاه انار، در مناطق مختلف استان خراسان

23

چكيده پايان نامه

1392/06/28

راهنما

هادی حسن زاده

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسی تأثیر پودر کائولين فراوری شده (سپیدان) روی پسیل پسته در منطقه­ی بردسکن

22

چكيده پايان نامه

1392/04/16

راهنما

امیر حسین دانای طوس

دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه کاشمر

کارشناسی ارشد

بررسی تأثیرترکیبات گیاهی تجاری روی پسیل پسته

21

چكيده پايان نامه

1391/12/20

راهنما

ميثم صمدی پور

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسی تاثير حشره كش فيپرونيل جهت کنترل زنجره مو

20

چكيده پايان نامه

1390/12/04

راهنما

ساره مذهب

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

مطالعه كاربرد توام كائولين و پرچم زدائي ميوه انار در كاهش خسارت كرم گلوگاه انار

19

چكيده پايان نامه

1390/12/04

راهنما

نوید ناصریان

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي كارايي تله هاي فروموني كرم گلوگاه انار در باغ هاي انار لرستان

18

چكيده پايان نامه

1390/11/09

راهنما

حیدر ولی زاده

دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد

بررسی روش های مختلف ممانعت از تخمریزی زنجره مو در استان قم

17

چكيده پايان نامه

1390/06/30

راهنما

جعفر حسين زاده

دانشگاه اروميه

کارشناسی ارشد

بررسي تاثير سم لوفوكس در كنترل مراحل مختلف زيستي كرم خوشه خوار انگور و مقايسه آن با تاثير سم فوزالن

16

چكيده پايان نامه

1389/12/19

راهنما

پريسا كرماني اصفهاني

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي كارايي فرمون جنسي كرم به و مطالعه نوسانات جمعيت آن در باغهاي به اصفهان

15

چكيده پايان نامه

1389/12/19

مشاور

حسين رضا رضائي ترشيزي

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

تاثير خاك دياتومه ايران در دماهاي مختلف بر روي سوسك چهارنقطه اي حبوبات

14

چكيده پايان نامه

1389/12/19

مشاور

احسان دانيال زاده

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي گونه هاي Spodoptera spp. و نوسانات جمعيت حشرات كامل آنها با استفاده از تله هاي فرموني در مزارع چغندرقند اصفهان

13

چكيده پايان نامه

1389/09/18

راهنما

فرحنازسادات گلستان هاشمي

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

مطالعه اثر مخلوط خاك دياتوميت و حشره كش اسپينوزاد جهت كنترل شپشه آرد

12

چكيده پايان نامه

1389/06/16

مشاور

مريم جعفری

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسی اثر مستقل و توام مقاومت ميزبان گياهی و باکتری Bacillus thurengiensis روی بيدکلم در آزمايشگاه

11

چكيده پايان نامه

1389/03/05

راهنما

افشين مشيری

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

مطالعه کاربرد کائولن جهت کنترل کرم گلوگاه انار  در منطقه گرمسار

10

چكيده پايان نامه

1388/12/19

مشاور

بهاره رفيعی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

تاثير و تعيين بهترين زمان پوشش گذاري ميوه بر روي كاهش خسارت كرم گلوگاه انار

9

چكيده پايان نامه

1388/12/15

مشاور

اعظم ضيائی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي تاثير باكتري بر روي شب پره هندي و نقش سينرژيستي كافئين در افزايش كارآئي آن در شرايط آزمايشگاه

8

چكيده پايان نامه

1388/12/12

راهنما

سليمان بهمنی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

ارزيابي تاثير هگزافلومورون، فلوفنوکسورون و پايروپروکسی فن روي شته مومي در مزارع کلزا

7

چكيده پايان نامه

1388/08/12

راهنما

حسین هاشم زاده

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسی اثر دور کنندگی دو فرمولاسيون تجاری عصاره های گياهی روی شپشه آرد و شپشه دندانه دار

6

چكيده پايان نامه

1388/07/15

راهنما

رضا اوجی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي تاثير پيري پروکسي فن، هگزافلومورون و تفلوبنزورون، تنظيم کنده های رشد حشرات، روي سن گندم

5

چكيده پايان نامه

1387/12/11

راهنما

تقی شیخعلی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

مطالعه تاثير روشهای مختلف حدف پرچم گلهای انار در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار

4

چكيده پايان نامه

1387/12/10

مشاور

ريحانه حبيبی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

تاثير تنش های حرارتی روی مراحل مختلف رشدی شپشه آرد و سوسک چهارنقطه ای

3

چكيده پايان نامه

1387/12/10

مشاور

حميدرضا ذوالفقاريه

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

استفاده عملی از پرتودهی گاما به منظور کنترل کرم گلوگاه انار

2

چكيده پايان نامه

1387/06/14

راهنما

سعيده لونی

دانشگاه آزاد اسلامي اراک

کارشناسی ارشد

بررسي تاثير پيري پروکسي فن، هگزافلومورون و تفلوبنزورون، تنظیم کنده های رشد حشرات، روي شپشه آرد،Tribolium confusum Duval

1

 

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand