مجامع علمي

محل فعاليت

عنوان

دوره فعاليت

رديف

پايان

شروع

تهران

عضو رسمي انجمن حشره شناسی ايران

تاكنون

1373

1
تهران

عضو رسمی انجمن علم و فناوری دانش آموختگان ايرانی از روسيه

تاكنون

1386

2
تهران

عضو انجمن ارگانيك ايران

تاكنون

1390

3

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand