سوابق تحصيلي

رشته تحصيلي

نام محل تحصيل

محل تحصيل

سال تحصيل

عنوان دوره

رديف

شهر

كشور

پايان

شروع

-

دبستان رجايي

كاشمر

ايران

1363

1358

دبستان

1

-

مدرسه راهنمايي اسدآبادي

كاشمر

ايران

1366

1363

راهنمايي

2

علوم تجربي

دبيرستان امام خميني

كاشمر

ايران

1370

1366

دبيرستان

3

مهندسي كشاورزي-گياه پزشكي

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد

ايران

1375

1371

كارشناسي

4

مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1378

1375

كارشناسي ارشد

5

حشره شناسي-فيزيولوژي حشرات

دانشگاه دولتي مسكو

مسكو

روسيه

1384

1380

دكتري تخصصي

6

 

تحقيقات دوران تحصيلي

دريافت فايل

تاريخ دفاع

عنوان تحقيق

دوره تحصيلي

رديف

فايل پايان نامه

اطلاعات بيشتر

1375

بالتوری سبز معمولی،Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysomlidae)، و نقش آن در کنترل بيولوژیكي

كارشناسي

1

فايل پايان نامه

اطلاعات بيشتر

شهريور 1378

ترجيح ميزبانی سرخرطومی حنايی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.، روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ايران

كارشناسي ارشد

2

فايل پايان نامه

اطلاعات بيشتر

آذر 1384

بررسی تاثير ترکيبات تنظيم کننده رشد بر روی رشد و نمو سوسک کلرادوی سيب زمينی، Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae).

دكتري تخصصي

3

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand