بانك اطلاعات گياه پزشكي انار 

دستورالعمل ها

دستورالعمل كنترل عوامل خسارتزاي انار (فروردين 1392)

دستورالعمل كنترل كرم گلوگاه انار (فروردين 1391)

دستورالعمل كنترل آفتاب سوختگي ميوه انار (فروردين 1390)

دستورالعمل كاربرد زنبور تريكوگراما در باغات انار (فروردين 1388)

دستورالعمل كنترل كرم گلوگاه انار (فروردين 1388)

 

مقالات علمي

 

 

مقالات كنفرانس ها

 

 

گزارشات پژوهشي

 

 

گالري تصاوير

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلي   زندگينامه   انتشارات علمي   اختراعات    افتخارات   سوابق تحصيلي   سوابق اجرايي    سوابق تدريس   پايان نامه ها   مجامع علمي    گالري تصاوير   سايتهاي مرتبط   ارتباط با ما


(c) - Dr. Hossein Farazmand